Nolvadex For Sale Uk Buy Avalide On Line Buy Large Lithium Ion Batteries Remedio Actonel 150 Mg Cephalexin Buy No Prescription

Lög og reglugerðir

[:is]

Um rekstur Faxaflóahafna sf, sem og annarra hafna landsins, gilda hafnalög. nr. 61 27. mars 2003, sem tóku gildi 1. júlí 2003.
Önnur lög og reglugerðir, sem hafnir starfa eftir eru t.d.:
       

Hafnarreglugerð fyrir Faxaflóahafnir sf

Reglugerð um hafnamál

Lög um varnir gegn mengun hafs og strandar      

Lög um siglingavernd

Lög um vaktstöð siglinga 

Lög um stjórn fiskveiða

Reglugerð um vigtun og skráningu sjávarafla

Reglugerð um slysavarnir og öryggisbúnað í höfnum 

Með gildistöku núverandi hafnalaga fellur rekstur hafna undir lög um virðisaukaskatt og hefur ríkisskattstjóri gefið út leiðbeiningar um virðisaukaskatt af rekstri hafna.

[:]