Öryggis- og umhverfisreglur 
Íslenska, enska og pólska 

 

Í samræmi við Öryggis- og vinnuverndarstefnu Faxaflóahafna sf. hafa verið gefnar út öryggis- og umhverfisreglur sem gilda við vinnu á hafnarsvæðum Faxaflóahafna.  Þessar öryggis- og umhverfisreglur gilda jafnt fyrir starfsmenn Faxaflóahafna sem og verktaka er vinna á vegum hafnarinnar. Við viljum einnig hvetja aðra rekstraraðila er vinna á hafnarsvæðum Faxaflóahafna til þess að taka upp þessar öryggis- og umhverfiskröfur hjá sér. Hér fyrir neðan er samantekt á þessum reglum.

Ef þörf er að koma ábendingum eða tjónstilkynningum til skila þá er hér hlekkur til þess.   Ábendingar, Tjón og Slys

Vinsamlega hafið samband við öryggisfulltrúa Faxaflóahafna ef spurningar vakna.

Vefpóstur: oryggi@faxafloahafnir.is

Sími: 525-8917

 

 

 

 

 ________________________________________

  

Safety and Environmental Rules
Icelandic, English and Polish

 

In accordance with the Occupational Health and Safety Policy of Faxaflóahafnir sf. (Associated Icelandic Ports), safety and environmental rules have been issued that apply to any work within the harbour areas of Faxaflóahafnir. These safety and environmental rules apply equally to the employees of Faxaflóahafnir and to contractors working on behalf of the harbour. We would also like to encourage other operators working within the harbour areas of Faxaflóahafnir to adopt these safety and environmental requirements.  Below is a summary of the rules. 

If you need to submit suggestions or events of loss or damage, click on the following link. Suggestions, Loss or Damage and Accidents

Please contact the Safety/Security Officer of Faxaflóahafnir if you have any questions.

E-mail: oryggi@faxafloahafnir.is

Tel.: +354 525 8917

________________________________________

 

Regulamin BHP 

Język islandzki, angielski i polski

Zgodnie z Polityką bezpieczeństwa i higieny pracy w Faxaflóahafnir sf., opublikowano Regulamin BHP obowiązujący w pracy w portach Faxaflóahafnir. Niniejszy Regulamin BHP obowiązuje zarówno pracowników portów Faxaflóahafnir, jak i wykonawców portowych. Pragniemy również, aby inny operatorzy pracujący w portach Faxaflóahafnir wprowadzili w swojej pracy niniejsze wymogi dotyczące BHP. Poniżej znajduje się podsumowanie niniejszych przepisów.

Tutaj znajduje się link służący zgłoszeniom uwag lub szkody.   Uwagi, Szkody i Wypadki

W razie pytań prosimy o kontakt z przedstawicielem ds. bezpieczeństwa we Faxaflóahafnir.

 E-mail: oryggi@faxafloahafnir.is

Tel.: 525-8917