Lög og reglugerðir

Um rekstur Faxaflóahafna sf, sem og annarra hafna

landsins, gilda hafnalög. nr. 61 27. mars 2003, sem

tóku gildi 1. júlí 2003.

Um rekstur Faxaflóahafna sf, sem og annarra hafna landsins, gilda hafnalög. nr. 61 27. mars 2003, sem tóku gildi 1. júlí 2003.

Önnur lög og reglugerðir, sem hafnir starfa eftir eru t.d.:

Hafnarreglugerð fyrir Faxaflóahafnir sf

Reglugerð um hafnamál

Mörk hafnarsvæða

Hafnarmörk á sjó

Siglingamerki/Siglingaleið

Vitar, merki, baujur og siglingaleiðir

Lög um varnir gegn mengun hafs og strandar

Lög um siglingavernd

Lög um vaktstöð siglinga

Lög um stjórn fiskveiða

Reglugerð um vigtun og skráningu sjávarafla

Reglugerð um slysavarnir og öryggisbúnað í höfnum

Með gildistöku núverandi hafnalaga fellur rekstur hafna undir lög um virðisaukaskatt og hefur ríkisskattstjóri gefið út leiðbeiningar um virðisaukaskatt af rekstri hafna

FaxaportsFaxaports linkedin